Postaw na pracę

Okres realizacji: 01.04.2019 r. – 31.03.2022 r.

Cel i opis projektu

Projekt ma na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia, wprowadzenie na rynek pracy oraz wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia grupy osób z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej ( osoby,które nie osiągnęły wieku emerytalnego), zamieszkałych na terenie całej Polski.

Uczestnicy mogą skorzystać z kompleksowej i zindywidualizowanej oferty wspierającej ich w wejściu lub powrocie na rynek pracy poprzez przygotowanie do podjęcia zatrudnienia.

Ścieżka wsparcia określana jest na podstawie stworzonego we współpracy z job crafterem oraz doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania. Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma profesjonalne wsparcie podnoszące nie tylko kompetencje zawodowe, ale także umiejętności społeczne.

Projekt prowadzony jest we wszystkich 7 Oddziałach Fundacji Aktywizacja.

 

Oferowane formy wsparcia, z których mogą skorzystać uczestnicy to:  

  1. Konsultacje indywidualne (doradca zawodowy, psycholog, psychoterapeuta, prawnik);
  2. Warsztaty Umiejętności Zawodowych i Społecznych;
  3. Warsztaty z zarządzania finansami;
  4. Szkolenia e-learningowe;
  5. Szkolenia zewnętrzne zawodowe;
  6. Praktyki oraz staże zawodowe;
  7. Job crafting;
  8. Wsparcie trenera pracy.

Projekt obejmuje trzy roczne okresy realizacji. W III okresie 1.05.2021 – 31.03.2022 wsparcie otrzyma 781 osób z niepełnosprawnościami.

 

Projekt jest współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pobierz ulotkę

Plakat fundusz celowy

harmonogram projektu do pobrania

Szczegółowe harmonogramy każdy Oddział Fundacji ogłasza na bieżąco.

plakat

Postaw na pracę

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami