e-Mocarz na terenie Gminy Piątnica (Białystok)

Opublikowano: 22.03.2019

Fundacja Aktywizacja poszukuje
e-Mocarza na terenie Gminy Piątnica

w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).

Jesteś zainteresowany pracą w środowisku lokalnym?
Masz doświadczenie w realizacji projektów?
Jesteś otwarty na różnorodne zadania, nie boisz się wyzwań i chciałbyś się rozwinąć?
Ta oferta jest dla Ciebie!

Kluczowe zadania na stanowisku e-Mocarza ma terenie Gminy Piątnica:

 • rekrutacja we współpracy z Gminą Piątnica 113 uczestników szkoleń (średnio 14 godzin na osobę. Średnia liczba godzin szkoleniowych, za odbycie których w Gminie odpowiada e-Mocarz, wynosi 1582 godzin ( 113 osób x średnio 14 godzin =       1582 godzin).
 • nieodpłatny udział w szkoleniach i spotkaniach dla e-Mocarzy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego lub Partnera projektu – Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego odpowiedzialnego za realizację szkoleń i spotkań dla e-Mocarzy. Łącznie odbędzie się jedno dwudniowe spotkanie i szkolenie organizowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
 • rekrutacja we współpracy z Gminą Piątnica 113 uczestników szkoleń, w tym współpraca
  z trenerem/ami lokalnym/i przy tworzeniu cyfrowych Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla uczestników projektu,
 • promocja udziału w szkoleniach e-learningowych oraz wsparcie udziału w szkoleniach
  e-learningowych mieszkańców Gminy biorących udział w projekcie,
 • zapewnienie we współpracy z Gminą odpowiedniej logistyki szkoleń, czyli sal szkoleniowych
  z dostępem do Internetu, odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, poczęstunku dla uczestników.
 • współpraca z trenerem/ami lokalnym/i w zakresie badania przyrostu kompetencji uczestników/czek projektu,
 • wsparcie uczestników/czek projektu przez cały proces szkoleniowy w projekcie,
 • prowadzenie i przekazywanie do Oddziału Fundacji Aktywizacja dokumentacji projektowej (list obecności, rozliczenia kosztów cateringu i innych związanych z realizacją działań projektowych w Gminie       itp.) w oparciu o wzory obowiązujące w projekcie,
 • współpraca z Gminą w zakresie organizacji szkoleń i informowania uczestników o czasie
  i miejscu szkoleń, sal szkoleniowych i potrzebnego wyposażenia.
 • utrzymywanie bieżącej i systematycznej współpracy z Gminą (Urzędem Gminy lub jednostką gminną, która podpisała lub jest odpowiedzialna za realizację zadań Gminy, określonych
  w porozumieniu o współpracy w ramach niniejszego projektu).
 • bieżąca i systematyczna współpraca z Oddziałem Fundacji Aktywizacja w zakresie realizacji projektu na terenie Gminy,
 • przygotowywanie i kompletowanie oraz przekazywanie do Fundacji Aktywizacja dokumentacji rekrutacyjnej uczestników/czek szkoleń w Gminie w oparciu o wzory otrzymane z Oddziału Fundacji Aktywizacja,
 • współpraca z trenerem/ami lokalnym/ymi, comiesięczne potwierdzanie ich pracy poprzez podpisywanie kart czasu pracy lub protokołów odbioru, adekwatnie do przeprowadzonych szkoleń potwierdzonych listami obecności,
 • realizacja innych zadań niezbędnych do sprawozdawczości projektu, wskazanych przez Oddział Fundacji Aktywizacja,
 • terminowe rozliczanie się z zadań według harmonogramu działań.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Perspektywie Finansowej 2014-2020,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w obszarze projektów i realizacji szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe,
 • możliwość współpracy z organizacjami, instytucjami i firmami z całej Polski,
 • współpracę z doświadczonym zespołem,
 • wynagrodzenie prowizyjne, adekwatne do zakresu wykonywanych zadań w projekcie,
 • umowę zlecenia,
 • nieodpłatny udział w szkoleniach i spotkaniach dla e-Mocarzy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego lub Partnera projektu.

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami