Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę dotyczące przeprowadzenia szkolenia pt. „GRAFIKA KOMPUTEROWA ( Corel, Photoshop, GIMP )” w ramach projektu pilotażowego „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON w wymiarze 40 godzin zegarowych (w Szczecinie) dla 5-10 uczestników w terminie 26.08.2019 do 30.08.2019.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy:  joanna.rekawiecka@aktywizacja.org.pl w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia.

Zapytanie o cenę 01-08-2019_BG_08-08-2019