Fundacja Aktywizacja Oddział w Poznaniu ogłasza zapytanie o cenę na przeprowadzenie szkolenia pt. „Obsługa komputera i urządzeń mobilnych” w wymiarze 35 godzin zegarowych  dla 4-6 uczestników w terminie lipiec 2019 w miejscowości Poznań w ramach projektu pilotażowego programu „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON.

Oferty należy złożyć w siedzibie Oddziału Fundacji Aktywizacja w Poznaniu ul. Poznańska 62/101 lub na adres mailowy: gabriela.ott-kozlowska@idn.org.pl w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia.

Zapytanie o cenę