Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę dotyczące wynajmu sali szkoleniowej (komputerowej) dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami oraz cateringu w postaci zimnych i ciepłych napoi, zimnych przekąsek oraz ciasta  w ramach projektu pilotażowego „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON w wymiarze 40 godzin zegarowych (w Szczecinie ) dla 5-10 uczestników w terminie 26.08.2019 do 30.08.2019. Ofertę należy przesłać na adres mailowy:  joanna.rekawiecka@aktywizacja.org.pl w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia.

Zapytanie o cenę 02-08-2019_BG_08-08-2019