Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę dotyczące przeprowadzenia szkolenia pt. „Odkryj Swój Potencjał” w ramach projektu pilotażowego „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON w wymiarze 16 godzin lekcyjnych ( 1 godzina = 45 minut ) w GCOP – Centrum Organizacji Kulturalnych, ul. Studzienna 6, Gliwice w dniach:

19.09.2019 od godz. 9:30 do 12:30,

26.09.2019 od godz. 9:30 do 12:30,

03.10.2019 od godz. 9:30 do 12:30,

11.10.2019 od godz. 9:30 do 12.30,

Szkolenie dla 4-7 osób.

Oferty należy przesyłać na adres e-mail: alicja.oborska@aktywizacja.org.pl w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia.

Zapytanie o cenę