Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę dotyczące przeprowadzenie szkolenia wewnętrznego z zakresu „Obsługi programu Microsoft Excel – poziom średnio zaawansowany” w wymiarze 40 godzin zegarowych w miejscowości Szczecin, dla minimalnie pięciu, a maksymalnie dwunastu uczestników w terminie 24.06.2019 – 28.06.2019.Ofertę należy przesłać na adres mailowy:   martyna.litwinow@idn.org.pl w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia.

Zapytanie o cenę