Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę dotyczące zakupu artykułów spożywczych  i dostarczenie ich do Oddziału Fundacji Aktywizacja w Białymstoku, ul. Legionowa 28 p.601. Zakup w ramach projektu pilotażowego programu „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON. Ofertę należy przesłać na adres mailowy:  grazyna.kosinska@aktywizacja.org.pl w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia.

Zapytanie_o_cenę_nr_03-07-2019-BI_31-07-2019