Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę – Przeprowadzenie szkolenie wewnętrznego – Trening rozwoju kompetencji zawodowych na podstawie badania Extended DISC z modułem self-coachingu. W drugiej połowie października 2019, w Gdańsku dla 3-6 osób. Szkolenie będzie trwało 40 godzin zegarowych. (Moduł self-coachingu musi być przeprowadzony przez trenera, będącego coachem certyfikowanym w ICC lub ICF) w ramach projektu pilotażowego programu „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON. Oferty należy przesyłać na adres e-mail: sebastian.czech@idn.org.pl w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia​.”

Zapytanie o cenę