Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę na zakup materiałów biurowych w ramach projektu pilotażowego programu „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON. Oferty należy przesyłać na adres e-mail: natalia.szuba@idn.org.pl w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia.

Zapytanie o cenę