Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę na przeprowadzenie szkolenia zawodowego zewnętrznego pt. „Obsługa programu Microsoft Excel – poziom średniozaawansowany” w ramach projektu pilotażowego „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON w wymiarze 36 godzin zegarowych dla 4 osób. Miejsce szkolenia: Ostróda. Termin przeprowadzenia szkolenia do 20.12.2019.  Ofertę należy przesłać na adres mailowy:   grazyna.kosinska@aktywizacja.org.pl w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia.

Zapytanie o cenę