Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę dotyczące zakupu artykułów biurowych  i dostarczenie ich do Oddziału Fundacji Aktywizacja w Białymstoku, ul. Legionowa 28 p.601. Zakup w ramach projektu pilotażowego programu „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON. Ofertę należy przesłać na adres mailowy:  grazyna.kosinska@aktywizacja.org.pl w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia.