Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla osób niepełnosprawnych z zakresu języka angielskiego
dla uczestników/-czek projektu pn. „gotowi do zmian II”

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty