Zapytanie ofertowe na wybór na zakup, dostawę i montaż klimatyzacji (wraz z odprowadzeniem skroplin na ścianie zewnętrznej budynku i podłączeniem zasilania elektrycznego) w 3 pomieszczeniach oddziału fundacji aktywizacja w warszawie, ul. Chałubińskiego 9/9a

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty