Zapytanie ofertowe 04/03/2018 PO (Poznań)

Opublikowano: 05.03.2018

Zapytanie ofertowe na wyłonienie familiologa/seksuologa, który przeprowadzi zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami z miasta Poznań w ramach projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Wyłączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

Zapytanie ofertowe

Załącznik  nr 1
Załącznik  nr 2
Załącznik  nr 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami