Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego  zewnętrznego pn.:  „Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą MS Office”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty