Zapytanie ofertowe 11/04/2018 BI (Białystok)

Opublikowano: 06.04.2018

Zapytanie ofertowe na usługi w zakresie przeprowadzenia diagnoz potencjału i predyspozycji dla 27 Uczestniczek projektu „MAMA już nie jest SAMA”. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Zapytanie ofertowe

Aneks nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami