Zapytanie ofertowe 13/08/2017/PO (Poznań)

Opublikowano: 25.08.2017

Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą sprzętu IK w ramach projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Wyłączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Unieważnienie zapytania ofertowego 15.09.2017r.

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami