Zapytanie ofertowe 172/02/2017/BI (Białystok)

Opublikowano: 24.02.2017

Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie ofertowe na wybór trenera/-ów lokalnego/-ych w Gminie Wieliczki w ramach projektu pt. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Szczegóły w załącznikach.

Uwaga: zmieniono zapis mówiący o średniej liczbie godzin szkoleniowych przypadających na trenera/-ów oraz wydłużono termin składania ofert o trzy dni robocze – do 10 marca 2017 r. (Aneks nr 1 do Zapytania ofertowego).

Zapytanie ofertowe
Aneks nr 1 do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami