Zapytanie ofertowe 178/02/2017/WA (Warszawa)

Opublikowano: 01.03.2017

Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie ofertowe na wybór e-Mocarza w Gminie Czernice Borowe w ramach projektu pt. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

 

W związku z postępowaniem na świadczenie usługi na stanowisku e Mocarza w gminie Czernice Borowy w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Fundacja Aktywizacja ogłasza o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
Data wpływu oferty: 07.03.2017 r. Cena brutto: 5,50 zł

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami