Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami ,,SEP G1 – eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych” w projekcie Postaw na pracę.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4