Zapytanie ofertowe na wybór psychologa do przeprowadzenia 302 godzin indywidualnych konsultacji psychologicznych, w tym przeprowadzanie Warsztatów Umiejętności Społecznych
i Zawodowych w ramach projektu „Postaw na pracę” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Informacja o unieważnieniu postępowania