Zapytanie ofertowe na wybór prawnika/czki do prowadzenia indywidualnych konsultacji prawnych, w ramach projektu „Aktywny Start”. Prawnik będzie udzielał konsultacji m.in. w zakresie prawa pracy, praw i obowiązków pracowników/pracodawców – interpretacji dokumentów/aktów prawnych zw. z rynkiem pracy.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4