Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia komputerowego dla osoby z niepełnosprawnością: „Rejestrator medyczny” oraz egzaminu zewnętrznego

Zapytanie ofertowe

oferta wykonawcy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty