Zapytanie ofertowe na realizację zewnętrznego szkolenia zawodowego na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „ECDL PROFILE DIGCOMP 6” i certyfikowanego egzaminu zewnętrznego ECDL PROFILE dla Uczestnika/-czki Projektu pn. „Gotowi do zmian II”

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty