Zapytanie ofertowe na wybór doradcy/czyni zawodowego/ej do przeprowadzenia 380 godzin indywidualnych konsultacji doradczych, w tym przeprowadzanie Warsztatów Umiejętności Społecznych i Zawodowych w ramach projektu „Postaw na pracę” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapytanie ofertowe

Załącznik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty