Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia wewnętrznego „Excel – poziom podstawowy”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty