Zapytanie ofertowe nr 04/03/2017/LD (Łódź)

Opublikowano: 07.03.2017

Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie ofertowe na wybór e-Mocarza w Gminie Sicienko w ramach projektu pt. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Zapytanie ofertowe

Załączniki nr 1
Załączniki nr 2
Załączniki nr 3
Załączniki nr 4
Załączniki nr 5
Załączniki nr 6
Załączniki nr 7

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami