Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia komputerowego dla osoby z niepełnosprawnością: „ECDL” oraz egzaminu zewnętrznego.

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty