Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo składa zapytanie ofertowe na 
dostawę artykułów spożywczych do Oddziału w Opolu.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3