Zapytanie ofertowe nr przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia komputerowego dla osoby z niepełnosprawnością: „ECDL” oraz egzaminu zewnętrznego.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty