Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla osoby z niepełnosprawnością: „Terapia narzędziowa tkanek miękkich” oraz egzaminu zewnętrznego

Zapytanie ofertowe
Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty