Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych: „pracownik administracyjno-biurowy” oraz egzaminu zewnętrznego

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty