Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia komputerowego „ECDL” wraz z egzaminem zewnętrznym w projekcie „Gotowi do zmian II”
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty