Zapytanie ofertowe nr 70/03/2017/OP (Opole)

Opublikowano: 03.04.2017

Fundacja Aktywizacja
poszukuje

2 osób na stanowisko

trenera/ki lokalnego/ej na terenie Gminy Klucze w projekcie
pt. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”

 

W związku z realizacją projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poszukujemy 2 osób na stanowisko trenera/ki lokalnego/ej.

 

Oferujemy:

 1. możliwość zdobycia doświadczenia w obszarze projektów i realizacji szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe,
 2. możliwość współpracy z organizacjami, instytucjami i firmami z całej Polski,
 3. współpracę z doświadczonym zespołem,
 4. umowę zlecenie.

 

Kluczowe zadania na stanowisku: trenera/ki lokalnego/ej

 1. realizacji szkoleń dla uczestników/czek projektu w obszarach tematycznych zgodnych ze zdiagnozowanymi potrzebami edukacyjnymi uczestników/ek oraz zgodnie ze scenariuszami szkoleń przygotowanymi lub zaakceptowanymi przez trenerów centralnych, odpowiedzialnych za poszczególne obszary tematyczne,
 2. dokumentowania udziału w szkoleniach przez uczestników/czki poprzez zbieranie list obecności,
 3. badania we współpracy z e-Mocarzem kompetencji uczestników/czek przed i po udziale w projekcie,
 4. pozyskiwania wiedzy na temat potrzeb szkoleniowych uczestników/czek projektu,
 5. przeprowadzenia instruktażu dla uczestników/czek szkoleń w zakresie korzystania z kursów e-learningowych,
 6. przygotowania minimum jednego autorskiego scenariusza szkolenia dotyczącego lokalnej/ych e-usług/i odpowiadającego na potrzeby w zakresie podniesienia kompetencji cyfrowych uczestników/czek w danej Gminie,
 7. współpracy z e-Mocarzem i gminnym partnerstwem na rzecz edukacji cyfrowej w zakresie rekrutacji i promocji szkoleń,
 8. aktywnego udziału w szkoleniach dedykowanych trenerom lokalnym (ok. 11 dni),
 9. wymiany wiedzy i doświadczenia z innymi trenerami lokalnymi realizującymi szkolenia w ramach projektu,
 10. ścisłej współpracy z e-Mocarzem oraz personelem projektu odpowiedzialnym za realizację projektu w danej Gminie (szczególnie ze specjalistą/ami ds. wsparcia w regionach),
 11. terminowego rozliczania się z zadań według harmonogramu działań i przekazywania dokumentacji projektowej do e-Mocarza,
 12. udziału w spotkaniach gminnego partnerstwa na rzecz edukacji cyfrowej,
 13. współpracy z e-Mocarzem i gminnym partnerstwem przy opracowaniu, uzupełnianiu i aktualizacji 3-letniego planu szkoleń w danej gminie (ze szczegółowymi planami rocznymi, uwzględniającego tematykę, grupy docelowe i ich liczebność, czas trwania poszczególnych szkoleń, miejsca, w których będą się odbywać itp.), Plan ten powinien powstać na bazie szablonu/wzoru dostarczonego przez Zamawiającego lub Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
 14. współpracy z trenerami centralnymi w zakresie:
 15. realizacji wizyty studyjnej / monitoringowej trenera/ów centralnego/ych w gminie, w której trener lokalny/ trenerka lokalna prowadzić będzie szkolenia, i aktywny udział w spotkaniu/ach z trenerem/ami centralnym/i;
 16. utrzymywania kontaktu z trenerami centralnymi i przekazywanie informacji w trybie online, w ramach doradztwa prowadzonego przez trenerów centralnych dla trenerów lokalnych;
 17. konsultacji programów szkoleń dot. e-usług lokalnych opracowywanych przez trenerów lokalnych (program będzie akceptowany przez odpowiedniego trenera centralnego);
 18. informowania o zaistniałych problemach w czasie szkoleń za pośrednictwem platformy online;
 19. udziału w webinariach organizowanych przez trenerów centralnych.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • posiadają wykształcenie minimum średnie,
 • na co dzień aktywnie działają w społeczności lokalnej Gminy Klucze, współpracując z lokalnymi instytucjami i organizacjami,
 • mają wiedzę z zakresu edukacji cyfrowej i znają narzędzia edukacji cyfrowej,
 • posiadają doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń z zakresu technologii informatycznych lub komunikacyjnych lub działań na rzecz wsparcia kompetencji komputerowych lub informatycznych (minimum 100 h doświadczenia w ciągu ostatnich 3

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami