W związku z realizacją projektu „E-pracownik: specjalista ds. promocji i sprzedaży w Internecie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwracamy się z zapytaniem ofertowym na opracowanie treści merytorycznej i metodycznej kursu „Podstawy technologii internetowych” do platformy e-learningowej.

Zapytanie ofertowe