W związku z realizacją projektu „E-pracownik: specjalista ds. promocji i sprzedaży w Internecie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwracamy się z zapytaniem ofertowym na opracowanie graficzne dwóch bloków tematycznych (kursów) do platformy e-learningowej:

  • KURS: Podstawy technologii internetowych
  • KURS: Podstawy marketingu w Internecie

Zapytanie ofertowe