30 lat skutecznej aktywizacji

logo

Fundacja Aktywizacja obchodzi jubileusz 30-lecia istnienia. Organizacja powstała, aby wspomóc kilkoro informatyków i matematyków na wózkach (absolwentów UW), którzy z powodu barier komunikacyjno-architektonicznych nie mogli wykonywać swojego zawodu, a dziś jest liderem aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na skalę ogólnopolską. W ciągu ostatnich lat Fundacja udzieliła wsparcia 23 285 osobom z niepełnosprawnościami. W latach 2013-2019 nawiązała współpracę z 2995 pracodawcami i pomogła znaleźć zatrudnienie aż 3940 osobom z niepełnosprawnościami. Fundacja jest również dużym pracodawcą – obecnie zatrudnia 138 osób i współpracuje z ok. 200 wolontariuszami. 30% ogółu pracowników Fundacji Aktywizacja stanowią osoby z niepełnosprawnością.

 

Fundacja “wczoraj”

W 1990 roku 21 pracowników warszawskich instytutów naukowych (Instytut Podstaw Informatyki PAN, Instytut Matematyczny PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne) oraz 2 osoby prawne – Polska Akademia Nauk i Polskie Towarzystwo Informatyczne założyli „Fundację Pomocy Matematykom
i Informatykom Niesprawnym Ruchowo – Warszawa”.

Gdy po kilku latach cel założycielski został osiągnięty, Fundacja zachowała oryginalną nazwę, ale zmieniła swój Statut i zajęła się prowadzeniem szkoleń komputerowych dla osób z niepełnosprawnościami (ze szczególnym uwzględnieniem osób niesprawnych ruchowo), połączonych ze specjalistycznym programem psychologicznym. Na ówczesne czasy był to bardzo nowatorski projekt.
Innowacyjność do dziś stanowi jedną z głównych wartości Fundacji.

Początki Fundacji to działania niewielkiej grupy warszawskich wolontariuszy (Fundatorów i ich znajomych). Dzisiaj rocznie w pracę wolontariacką na rzecz Fundacji zaangażowanych jest ok. 200 osób, a działania Fundacji realizuje 7 Oddziałów i 6 Filii w całej Polsce.

W nowym stuleciu Fundacja rozszerzyła swoją działalność statutową na rzecz ogółu społeczności i w 2004 r. uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

W 2013 roku zmieniono nazwę organizacji na „Fundacja Aktywizacja”.

30 lat aktywizacji

Wieloletnie doświadczenie Fundacji pozwoliło stworzyć kompleksowy model aktywizacji zawodowej, który uwzględnia zarówno potrzeby osób z niepełnosprawnościami, jak i potrzeby pracodawców oferujących zatrudnienie. W latach 2013- 2019 Fundacja Aktywizacja pomogła ponad 23 tys. osób ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, niezależnie od ich profilu zawodowego.
W przeciągu tylko tych 6 lat Fundacja przeprowadziła 87 tys. godzin szkoleń z kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych w środowisku pracy, przeprowadziła 105 godzin doradztwa zawodowego i współpracowała z 3 tys. pracodawców z całej Polski.

„Kluczowe wartości, którymi się kierujemy od trzech dekad pozwoliły nam stworzyć całościowy, skuteczny model aktywizacji zawodowej osób
z niepełnosprawnościami, u którego podstaw leży podmiotowość naszych klientów i uwzględnianie potrzeb wszystkich interesariuszy tego procesu,
w tym również potrzeb pracodawców. Nie poprzestajemy na dotychczasowych osiągnięciach, cały czas się rozwijamy i angażujemy w nowe inicjatywy po to by jeszcze bardziej skutecznie wspierać osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy.”
– mówi Przemysław Żydok, Prezes Zarządu w Fundacji Aktywizacja.

Zespół Fundacji to 138 pracowników zatrudnionych w 7 oddziałach oraz 6 filiach w całej Polsce. Około 30% kadry stanowią osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Są wśród nich m.in. doradcy/doradczynie zawodowe, psycholożki/dzy, prawniczki/cy, jobcrafterzy/jobcrafterki. Kompleksowe podejście do zatrudnienia owocuje wysokim wskaźnikiem trwałości zatrudnienia klientów Fundacji. Według cyklicznie prowadzonego badania „Barometr skutecznej aktywizacji” wśród zatrudnionych klientów Fundacji, ponad 70% utrzymuje się na rynku pracy powyżej 6 miesięcy.

Fundacja Aktywizacja prowadzi również działalność badawczą, która pozwala na poznanie różnych obszarów funkcjonowania rynku pracy istotnych dla zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.
W ciągu swojej działalności opracowano w Fundacji łącznie 59 badań oraz publikacji. Jako przykłady najnowszych badań można wskazać przeprowadzone w 2019 r. badanie „Losy osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy”, czy zrealizowane w tym roku dwa badania przeprowadzone na osobach z niepełnosprawnościami i pracodawcach „Praca a koronawirus”.

Jako organizacja świadcząca dla osób z niepełnosprawnościami usługi rynku pracy Fundacja systematycznie sprawdza ich jakość. Analizuje również warunki zatrudnienia klientów, którzy dzięki przeprowadzonemu w Fundacji procesowi aktywizacji zawodowej weszli na rynek pracy. Do tego wykorzystuje m.in. wspomniane już wcześniej badanie „Barometr skutecznej aktywizacji”, w ramach którego co miesiąc klienci Fundacji, którzy weszli 3 i 6 miesięcy wcześniej na rynek pracy oceniają jakość zatrudnienia.

Ważną gałęzią aktywności Fundacji, jest również działalność rzecznicza i ekspercka. Fundacja nie tylko realizuje usługi aktywizacyjne, ale także je kreuje, wpływając na polityki publiczne skierowane do osób z niepełnosprawnościami. Współpraca z sektorem publicznym, udział w ciałach doradczych, wypracowywanie i proponowanie rozwiązań prawnych, jest ważną gałęzią działań organizacji. Jednym z efektów działalności rzeczniczej Fundacji Aktywizacja jest założenie i kierowanie grupą On Inclusion 14-20, skupiającą pozarządowych oraz akademickich ekspertów, która wypracowała zasady dostępności w projektach unijnych w Polsce.

 

Z raportami z przeprowadzonych  badań można zapoznać się na stronie internetowej Fundacji Aktywizacja.

 

Infografika do pobrania

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami