Fundacja Aktywizacja wspólnie z trzydziestoma innymi organizacjami pozarządowymi podpisała apel skierowany do Pana Pawła Wdówika, Prezesa Rady Nadzorczej PFRON oraz Pana Krzysztofa Michałkiewicza, Prezesa Zarządu PFRON w sprawie niepokojących skutków obecnej sytuacji gospodarczej i społecznej na osoby z niepełnosprawnościami.

Inflacja wpływa negatywnie na możliwości wspierania osób z niepełnosprawnościami przez organizacje pozarządowe w projektach planowanych i tworzonych najwcześniej 7 miesięcy temu, a najdalej ponad 2,5 roku temu. Sytuacja gospodarcza w Polsce od momentu kontraktowania tych projektów uległa gwałtownej zmianie. W związku z tym zaplanowane w budżetach stawki wynagrodzeń oraz zakupu towarów czy usług uległy dezaktualizacji. Propozycje zmian przygotowane i wypracowane przez Fundację Aktywizacja i inne organizacje pozarządowe nie zakładają zwiększenia budżetów realizowanych projektów a racjonalne zmiany w zasadach realizacji tych projektów.

Z pełną treścią listu można zapoznać się poniżej.

Apel do PFRON w sprawie niepokojących skutków obecnej sytuacji gospodarczej i społecznej na osoby z niepełnosprawnościami