Badanie potencjału NGO zajmujących się aktywizacją zawodową

Grafika: w tle widać dokumenty. i napis Badanie potencjału NGO

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe świadczące usługi rynku pracy do wzięcia w badaniu prowadzonym przez Fundację Aktywizacja pt: Ogólnopolskim badaniu potencjału organizacji pozarządowych w obszarze aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Cel badania

 

Celem badania jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie o to, jakim potencjałem do świadczenia usług rynku pracy dysponują organizacje pozarządowe działające w obszarze aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Badanie pozwoli podkreślić istotną i niezastępowalną rolę organizacji pozarządowych w procesach aktywizacji, dzięki którym osoby z niepełnosprawnościami podejmują i utrzymują zatrudnienie odnajdując się w społeczeństwie jako pełnoprawni obywatele.

Podobne badanie Fundacja Aktywizacja zrealizowała już w 2013 r. Od tamtej pory nie powstało zbyt wiele publikacji poświęconych tematowi roli NGO w działaniach aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Jednocześnie w nowych dokumentach strategicznych dotyczących polityk publicznych w obszarze niepełnosprawności i rynku pracy mocno podkreśla się rolę Powiatowych Urzędów Pracy i rozwijania działań ukierunkowanych na wsparcie tych instytucji w obszarze ich działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W żadnym z tych dokumentów nie ma informacji na temat działań, jakie wykonują w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami organizacje pozarządowe.

Efekty badania

 

Tym badaniem pragniemy dowieźć, jak duży potencjał realizacji usług systemowych w obszarze rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami tkwi w trzecim sektorze. Badanie ukierunkowane jest na identyfikację posiadanych zasobów, efektów działań, ale też potrzeb i problemów, w rozwiązywaniu których mogliby (poprzez odpowiednie instrumenty i programy) pomagać państwo. Wyżej wymienione działania wzmacniające III sektor będą miały bezpośrednie przełożenie na możliwości realizacji przyjętego wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce.­­­

Po zakończeniu badania zostanie opublikowany Raport, którego treść będą mogli Państwo wykorzystywać przy tworzeniu wniosków o dofinansowanie. Raport zostanie opublikowany na www.aktywizacja.org.pl oraz zostanie również przesłany do wszystkich instytucji, które wezmą udział w badaniu.

Jak wziąć udział w badaniu?

 

  • Jeśli jesteś organizacją pozarządową, spółdzielnią socjalną i prowadzisz
  • Wypełnienie ankiety zajmie około 30 minut, Można ją w każdym momencie przerwać i wrócić do niej w dogodnym momencie.
  • Aby móc wrócić do ankiety, należy skopiować link, który pokaże się po zapisaniu ankiety.
  • Link do badania: https://potencjalngo.webankieta.pl/
  • Czas na wypełnienie ankiety: 13.12.2022 r.

 Wsparcie w promocji

 

Będziemy również wdzięczni za wsparcie przy promocji badania i udostępnienie go w sieci swoich zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych zajmujących się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Jesteśmy pewni, że razem uda nam się dotrzeć do jak największej grupy odbiorców i zebrać dane, które pokażą moc potencjału III sektora!

 

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami