Premiera nowego badania pracodawców dotyczącego zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

Mamy przyjemność przedstawić Państwu nasz nowy raport z badań pt. „Inclu(vi)sion: Co pracodawcy w Polsce myślą o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami?”

Celem badania była identyfikacja prowadzonych przez pracodawców polityk, działań w obszarze różnorodności, ze szczególnych uwzględnieniem kwestii zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, oceny skuteczności prowadzonych działań, a także określenie potrzeb pracodawców w tym obszarze.

Badanie przeprowadziliśmy w Partnerstwie z Business Centre Club, Konfederacją Lewiatan, PwC oraz UN Global Compact. Patronem honorowym nada badaniem objęło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

W badaniu wzięło udział 281 podmiotów z całej Polski. Wśród badanych pracodawców znaleźli się reprezentanci wszystkich 3 sektorów:  publicznego, prywatnego i pozarządowego. Badanie było realizowane w terminie od 7 lutego do 6 marca  2023 r.

Kluczowe wyniki badania wskazują, że:

  • 55% pracodawców uważa, że najważniejszym czynnikiem determinującym decyzję o zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnością są jej doświadczenie i kompetencje,
  • 12%pracodawców deklaruje, że rekrutowanie osób z niepełnosprawnościami jest ważnym elementem budowy i świadomego kreowania polityki różnorodności,
  • 36%pracodawców deklaruje w ogłoszeniach o pracę otwartość na różnorodność,
  • 80% pracodawców realizuje działania wspierające sprawna adaptację w miejscu pracy,
  • 77% pracodawców, którzy mają doświadczenie we współpracy z pracowniczkami i pracownikami z niepełnosprawnościami, wskazuje, że obecnie rozważa przyjęcie do pracy osób z tej grupy,
  • 79% pracodawców uważa, że osoby z niepełnosprawnościami pracują sumiennie i efektywnie,
  • 56% pracodawców wskazało, że zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością miało pozytywny wpływ na funkcjonowanie zespołu.

Pracodawcy, którzy prowadzą działania związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami i potrzebowały wsparcia zewnętrznego w tym procesie najczęściej korzystały ze wsparcia organizacji pozarządowych (90%).

Podmioty zatrudniające osoby z niepełnosprawnościami realizują liczne działania mające na celu utworzenie inkluzywnego środowiska pracy.

Wśród najczęściej wymienianych potrzeb przez pracodawców znalazły się działania ukierunkowane na wyposażenie w wiedzę dotyczącą prawnych i organizacyjnych uwarunkowań związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami i procedur dotyczących systemu dofinansowań do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami. Za najlepiej przygotowane do tego działania uznawali NGO.

Link 1: raport do pobrania – Co pracodawcy w Polsce myślą o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami?

Link 2: pobierz ciekawe dane z raportu w formie infografiki

 

Realizator badania

Fundacja Aktywizacja

Partnerzy badania

Business Centre Club, Konfederacją Lewiatan, PwC, UN Global Compact

Patronat honorowy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami