Wyzwania i rekomendacje dla polskich przedsiębiorstw – budowanie inkluzji na rynku pracy

Najnowszy raport Fundacji Aktywizacja „Strategie zatrudnieniowe pracodawców prywatnych w Polsce” rzuca światło na istotne braki w podejściu polskich przedsiębiorstw do kwestii włączenia i równości na rynku pracy. Ujawnia, że zaledwie nieco ponad jedna piąta (21%) badanych organizacji posiadała na swoich stronach internetowych lub na profilach w social mediach polityki wspierające te wartości, co budzi pytania o determinację sektora prywatnego w promowaniu otwartości i równości szans. Dodatkowo, aż 56% pracodawców, którzy twierdzą, że posiadają politykę różnorodności, nie przedstawia żadnych konkretnych działań promujących różnorodność wewnątrz organizacji.

Rekomendacje dla pracodawców

W odpowiedzi na obserwowane braki w zakresie polityk różnorodności i ich komunikacji, raport proponuje następujące, szczegółowe rekomendacje dla polskich firm:

Rozwój i publikacja jasnych polityk różnorodności – Firmy powinny przejrzeć i zaktualizować swoje obecne polityki (lub stworzyć nowe, jeśli takie nie istnieją), aby jasno definiowały cele związane z różnorodnością i inkluzją. Publikacja tych dokumentów na łatwo dostępnych platformach cyfrowych, takich jak oficjalne strony internetowe czy profile w mediach społecznościowych, zwiększy przejrzystość działań przedsiębiorstwa w oczach pracowniczek, pracowników oraz potencjalnych kandydatek i kandydatów.

Angażowanie pracowniczek i pracowników – Oprócz rozwijania polityk, kluczowym aspektem jest tworzenie kultury organizacyjnej otwartej na dialog i wymianę opinii na temat różnorodności i inkluzji. Pracodawcy powinni organizować regularne warsztaty, szkolenia i spotkania, które pozwolą pracowniczkom, pracownikom, klientkom i klientom na wyrażenie swoich opinii i podzielenie się doświadczeniami. Angażowanie różnych grup interesariuszy w proces tworzenia i implementacji polityk może przyczynić się do ich większej skuteczności i akceptacji.

Monitoring i raportowanie postępów – Kluczowe jest ustalenie jasnych wskaźników sukcesu i regularne mierzenie postępów w realizacji celów związanych z różnorodnością i inkluzją. Firmy powinny rozwijać systemy monitorowania, które pozwolą na ocenę skuteczności wdrożonych polityk. Raportowanie postępów, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, nie tylko zwiększy zaufanie i przejrzystość działań firmy, ale również zmotywuje inne organizacje do podjęcia podobnych inicjatyw.

Wzmocnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej – Efektywne strategie komunikacji są kluczowe dla promowania różnorodności. Firmy powinny rozwijać i wdrażać plany komunikacyjne, które nie tylko informują o politykach różnorodności, ale również celebrują sukcesy i osiągnięcia w tym obszarze. Działania takie mogą obejmować kampanie w mediach społecznościowych, artykuły na blogach korporacyjnych, czy case study przedstawiające konkretne historie sukcesu.

Budowanie partnerstw i współpracy z organizacjami zewnętrznymi – Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami branżowymi, a także innymi firmami może znacząco przyczynić się do rozwoju i wdrażania skutecznych polityk różnorodności. Partnerstwa te mogą oferować wsparcie merytoryczne, dostęp do narzędzi i metodologii, a także możliwości wymiany dobrych praktyk.

– Wdrożenie tych rekomendacji przez polskie firmy mogą znacząco przyczynić się do budowania bardziej inkluzywnego rynku pracy, jednocześnie działania w tym obszarze wyraźnie wpłyną na wzmocnienie pozycji firm jako pracodawców i kontrahentów otwartych na różnorodności i godnych zaufania. – podkreśla dr Sylwia Daniłowska, wiceprezeska zarządu Fundacji Aktywizacja oraz kierowniczka badania.

 

Projekt „Strategie zatrudnieniowe pracodawców prywatnych w Polsce” jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz we współpracy z Fundacją IDEA Rozwoju.

Cały raport dostępny na stronie internetowej: https://aktywizacja.org.pl/wp-content/uploads/2024/03/Raport-FA-Strategie-zatrudnieniowe-pracodawcow.pdf

Streszczenie raportu: https://aktywizacja.org.pl/wp-content/uploads/2024/03/Streszczenie-raportu-FA.pdf

Dane z badania w formie infografiki: https://aktywizacja.org.pl/wp-content/uploads/2024/03/Infografiki-Fundacja-Aktywizacja.pdf

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami