Strategie zatrudnieniowe pracodawców prywatnych w Polsce

 

Fundacja Aktywizacja zrealizowała badanie, którego celem było poznanie strategii zatrudnieniowych i okołozatrudnieniowych stosowanych wobec osób z niepełnosprawnościami przez pracodawców działających na terenie Polski, wyłonienie „dobrych praktyk” oraz przygotowanie na tej podstawie rekomendacji do dalszych działań w tym obszarze.

Badanie zostało przeprowadzone z uwzględnieniem wielopłaszczyznowej metodologii. Wśród użytych technik badawczych znalazły się: analiza desk research stron internetowych 300 pracodawców, przeprowadzenie ankiety internetowej wśród 300 pracodawców, 26 wywiadów pogłębionych z pracodawcami, pracownikami z niepełnosprawnościami oraz przedstawicielami związków zawodowych i organizacji pracodawców, a także przeprowadzenie 5 studiów przypadku.

Szczegółowe cele badania:

  • Wskazanie miejsca i rangi, jaką zajmuje zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w strategiach pracodawców działających na terenie Polski.
  • Poznanie obszarów i kontekstów działań prowadzonych przez pracodawców wobec osób z niepełnosprawnościami i działań pracodawców ogólnie.
  • Poznanie obszarów z zakresu realizowanej wobec osób z niepełnosprawnościami polityki zatrudnieniowej.
  • Pozyskanie wiedzy na temat uwarunkowań, ujmowania lub braku ujmowania wątku zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w strategiach zatrudnieniowych i determinant wyboru poszczególnych obszarów prowadzonej polityki zatrudnieniowej wobec osób z niepełnosprawnościami.

Raport do pobrania.

Streszczenie raportu do pobrania.

Infografiki do pobrania.

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami