Ta publikacja jest zbiorem najważniejszych zagadnień, jakie zawierała ekspertyza „Młodzi – niepełnosprawni. Sytuacja społeczna i zawodowa”, przygotowana przez Iwonę Raszeję-Ossowską, Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju, Członka Zarządu Fundacji. Szeroko nakreśla ona problem bezrobocia wśród tej grupy społecznej, odnosząc się do ich warunków rodzinnych oraz możliwości edukacyjnych (dostęp do szkół, kursów, edukacji ustawicznej i wyższych uczelni). W podsumowaniu znaleźć można propozycje poprawy sytuacji młodych ludzi, by umożliwić im zdobycie lepszego wykształcenia, podnoszenie kwalifikacji oraz zaistnienie na rynku pracy.

Pobierz publikację