Młodzi – niepełnosprawni. Sytuacja społeczna i zawodowa

Ta publikacja jest zbiorem najważniejszych zagadnień, jakie zawierała ekspertyza „Młodzi – niepełnosprawni. Sytuacja społeczna i zawodowa”, przygotowana przez Iwonę Raszeję-Ossowską, Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju, Członka Zarządu Fundacji. Szeroko nakreśla ona problem bezrobocia wśród tej grupy społecznej, odnosząc się do ich warunków rodzinnych oraz możliwości edukacyjnych (dostęp do szkół, kursów, edukacji ustawicznej i wyższych uczelni). W podsumowaniu znaleźć można propozycje poprawy sytuacji młodych ludzi, by umożliwić im zdobycie lepszego wykształcenia, podnoszenie kwalifikacji oraz zaistnienie na rynku pracy.

Pobierz publikację

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami