Pozarządowe Instytucje Rynku Pracy w procesie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

W niniejszej publikacji przedstawiamy rolę NGO w procesie poprawy dostępu do zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami na przykładzie działań Fundacji Aktywizacja.

W pierwszej części wskazujemy najważniejsze założenia i rekomendacje z badania potencjału organizacji pozarządowych aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne. Następnie przedstawiamy sytuację w każdym z województw, ukazując tło statystyczne oraz podejmowane przez Fundację działania – aby pokazać, w jaki sposób można skutecznie współpracować z pracodawcami i jak zachęcać do budowania różnorodnego zespołu. Końcowa część poświęcona jest możliwościom rozwoju usług rynku pracy, świadczonych przez organizacje pozarządowe, w świetle zmian Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Całość uzupełniają studia przypadku – historie osób niepełnosprawnych, które z sukcesem rozpoczęły swoją drogę zawodową lub po kilkuletniej przerwie powróciły na rynek pracy.

Pobierz publikację

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami