Publikacja „Dostępność Funduszy Europejskich 2014 – 2020 dla osób z niepełnosprawnościami w praktyce” Część II

Z przyjemnością przedstawiamy najnowszą publikację „Dostępność Funduszy Europejskich 2014 – 2020 dla osób z niepełnosprawnościami w praktyce” Część II

Niniejszy publikacja ma na celu odniesienie się do niezrozumiałych kwestii i ich praktycznego stosowania zawartych w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Ekspertyzy w różny sposób badają stopień wdrożenia Wytycznych, a także dostarczają wielu cennych wskazówek pomagających włączać osoby z niepełnosprawnościami w projekty unijne. To wartościowy materiał zarówno dla instytucji zaangażowanych w funkcjonowanie krajowych i regionalnych programów operacyjnych, jak i dla wszystkich beneficjentów realizujących czy też planujących realizację projektów.

Niniejsza publikacja zawiera pięć niezależnych opracowań przygotowanych przez ekspertów z grupy ON Inclusion 14-20:
Agatę Gawską, Piotra Kowalskiego, Aleksandra Waszkielewicza, Adama Zawisnego, Przemysława Żydoka,

Zapraszamy do lektury!

Pobierz publikację

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami