Zapytanie ofertowe nr 09/09/2019/WCH (Warszawa)

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi szkolenia zawodowego „Kadry i płace od podstaw z obsługą programu PŁATNIK” w projekcie pt.: ,,Gotowi do zmian II” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zapytanie ofertowe Załączniki

Zapytanie o cenę 01/09/2019 RZE (Rzeszów)

Fundacja Aktywizacja Oddział w Rzeszowie realizując zadanie publiczne dotyczące zatrudnienia osób z niepełnosprawnością przez Pocztę Polską w ramach programu „Praca-Integracja” prosi o wycenę na: przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera ( w tym pakiet Office) i obsługi urządzeń mobilnych. Czas trwania kursu – 45 godzin. Szkolenie dla 1 osoby. Miejsce przeprowadzenia szkolenia (...)

Zapytanie o cenę nr 01/09/2019 WCH (Warszawa)

Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę dotyczące wyboru trenera, który poprowadzi szkolenie w obszarze „Obsługi klienta w niestandardowych sytuacjach (trudne sytuacje w kontaktach z klientami)” w ramach projektu pilotażowego programu „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON. Oferty należy dostarczyć pod adres: Fundacja Aktywizacja Oddział w Warszawie, ul. Chałubińskiego 9/9A, 02-004 Warszawa w ciągu (...)

Zapytanie o cenę 06/09/2019/OP (Opole)

Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę na zakup i dostawę artykułów spożywczych dla oddziału w Opolu, w ramach projektu „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON na organizację szkolenia wewnętrznego „Odkryj Swój Potencjał” Oferty należy przesyłać na adres e-mail: alicja.oborska@aktywizacja.org.pl w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia. Zapytanie o cenę

Zapytanie o cenę 05/09/2019/OP (Opole)

Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę dotyczące zredagowania, przygotowania metryki, nagrania oraz emisji 200 spotów reklamowych w radiu o zasięgu na trzy województwa: opolskie, śląskie i dolnośląskie. Spoty reklamowe o długości 30-35 sekund każdy, wyemitowane w godzinach 7:00-18:00 w okresie 6 tygodni od zawarcia umowy. Spoty reklamowe w ramach projektu (...)

Zapytanie ofertowe 08/09/2019/BG (Bydgoszcz)

Zapytanie ofertowe na wybór doradcy/czyni zawodowego/ej Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie o cenę 04/09/2019/OP (Opole)

Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę na zakup i dostawę materiałów biurowych dla oddziału w Opolu, w ramach projektu „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON na organizację szkolenia wewnętrznego „Odkryj Swój Potencjał” Oferty należy przesyłać na adres e-mail: alicja.oborska@aktywizacja.org.pl w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia. Zapytanie o cenę

Zapytanie o cenę 03/09/2019/OP (Opole)

Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę dotyczącą przeprowadzenia kursu w zakresie uprawnień G1 – elektryczne do 1 kV lub powyżej w ramach projektu pilotażowego „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON dla 1 osoby w Katowicach. Termin przeprowadzenia szkolenia: wrzesień – październik 2019r. Oferty należy przesyłać na adres e-mail: alicja.oborska@aktywizacja.org.pl w ciągu (...)

Zapytanie o cenę 02/09/2019/OP (Opole)

Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę dotyczące przeprowadzenia szkolenia pt. „Odkryj Swój Potencjał” w ramach projektu pilotażowego „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON w wymiarze 16 godzin lekcyjnych ( 1 godzina = 45 minut ) w GCOP – Centrum Organizacji Kulturalnych, ul. Studzienna 6, Gliwice w dniach: 19.09.2019 od godz. 9:30 (...)

Zapytanie ofertowe 06/09/2019/BG (Bydgoszcz)

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego  zewnętrznego pn.:  „pracownik administracyjno – biurowy z excelem” Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty