Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 4/06/2020/PO (Poznań)

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia komputerowego dla osoby z niepełnosprawnością: „Rejestrator medyczny” oraz egzaminu zewnętrznego.

Zapytanie ofertowe nr 02/06/2020/WN (Warszawa)

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu IT wraz z dostawą w ramach projektu „Gotowi do zmian II” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapytanie ofertowe nr 01/06/2020/OP (Opole)

Zapytanie ofertowe na wybór psychologa do przeprowadzenia 302 godzin indywidualnych konsultacji psychologicznych, w tym przeprowadzanie Warsztatów Umiejętności Społecznych i Zawodowych w ramach projektu „Postaw na pracę” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapytanie ofertowe nr 01/05/2020/BG (Bydgoszcz)

Zapytanie ofertowe na wybór doradcy/czyi zawodowego/ej w ramach projektu Postaw na pracę.

Zapytanie ofertowe nr 03/04/2020/OP (Opole)

Zapytanie ofertowe na wybór doradcy/czyni zawodowego/ej

Zapytanie ofertowe nr 02/04/2020/OP (Opole)

Zapytanie ofertowe na wybór dwóch doradców/czyń zawodowych.

Zapytanie ofertowe nr 05/03/2020/WN (Warszawa)

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu IT wraz z dostawą w ramach projektu „Aktywuj pracę” realizowanego w ramach pilotażowego programu „Praca – Integracja” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr 03/03/2020/WCH (Warszawa)

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu „Adobe Photoshop-kurs podstawowy” wraz z wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego.

Zapytanie ofertowe nr 02/03/2020/OP (Opole)

Zapytanie ofertowe na realizację zewnętrznego szkolenia zawodowego na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „ECDL PROFILE DIGCOMP 6” i certyfikowanego egzaminu zewnętrznego ECDL PROFILE dla Uczestnika/-czki Projektu pn. „Gotowi do zmian II”

Zapytanie ofertowe nr 01/03/2020/OP (Opole)

Zapytanie ofertowe na realizację zewnętrznego szkolenia zawodowego na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „ECDL PROFILE DIGCOMP 6” i certyfikowanego egzaminu zewnętrznego ECDL PROFILE dla Uczestnika/-czki projektu pn. „Postaw na Pracę”