Zapytanie ofertowe nr 3/12/2019/PO (Poznań)

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia komputerowego dla osoby z niepełnosprawnością: „ECDL” oraz egzaminu zewnętrznego.

Zapytania o cenę nr 01/12/2019/WN

Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę na przeprowadzenie audytu zewnętrznego  w ramach projektu pilotażowego programu „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON. Oferty należy przesyłać na adres e-mail: robert.jakubowski@aktywizacja.org.pl do dnia 10 grudnia 2019 r. do godz. 12:00. Załącznik: Zapytanie o cenę przygotowane wg wzoru będącego Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Zakupów (...)

Zapytanie o cenę nr 01/12/2019/BI (Białystok)

Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę na przeprowadzenie szkolenia zawodowego zewnętrznego pt. „Obsługa programu Microsoft Excel – poziom średniozaawansowany” w ramach projektu pilotażowego „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON w wymiarze 36 godzin zegarowych dla 4 osób. Miejsce szkolenia: Ostróda. Termin przeprowadzenia szkolenia do 20.12.2019.  Ofertę należy przesłać na adres mailowy:   grazyna.kosinska@aktywizacja.org.pl w ciągu 3 dni (...)

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2019/PO (Poznań)

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenie dla 1 osoby z niepełnosprawnością „ECDL” wraz z egzaminem certyfikującym w projekcie „Postaw na pracę” Zapytanie ofertowe Załączniki Informacja o unieważnieniu postępowania

Zapytanie o cenę nr 02/12/2019/PO (Poznań)

Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę na zakup artykułów spożywczych dla oddziału w Poznaniu , w ramach projektu programu „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON na organizację warsztatu umiejętności zawodowych. Oferty należy złożyć w siedzibie Oddziału Fundacji Aktywizacja w Poznaniu ul. Poznańska 62/101 lub na adres mailowy: dorota.jewczuk@aktywizacja.org.pl  w ciągu 3 dni roboczych (...)

Zapytanie o cenę nr 01/12/2019/PO (Poznań)

Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę na zakup i dostawę artykułów biurowych dla oddziału w Poznaniu , w ramach projektu programu „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON na organizację warsztatu umiejętności zawodowych. Oferty należy złożyć w siedzibie Oddziału Fundacji Aktywizacja w Poznaniu ul. Poznańska 62/101 lub na adres mailowy: gabriela.ott-kozlowska@idn.org.pl w ciągu 3 (...)

Zapytanie ofertowe nr 23/11/2019/WCH (Warszawa)

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu „Obsługa programu CMS WordPress”wraz z wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego.

Zapytanie ofertowe nr 20/11/2019/OP Opole

Zapytanie ofertowe na realizację zewnętrznego szkolenia zawodowego na Trenera personalnego w ramach projektu pn. „Postaw na Pracę” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych składam ofertę. Zapytanie ofertowe Załączniki Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr 19/11/2019/RZ (Rzeszów)

Zapytanie ofertowe na szkolenie zewnętrzne ,,OBSŁUGA KASY FISKALNEJ Z FAKTUROWANIEM" w projekcie Postaw na pracę.

Zapytanie o cenę nr 04/11/2019/BI (Białystok)

Fundacja Aktywizacja Oddział w Białymstoku ogłasza zapytanie o cenę dotyczące przeprowadzenia szkolenia zawodowego wewnętrznego dla 1 osoby w ramach projektu pilotażowego „Praca-Integracja” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szkolenie pt. „Obsługa programu Microsoft Excel – poziom średniozaawansowany” w wymiarze 36 godzin zegarowych. Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Legionowa 28 p. (...)