Zapytanie ofertowe nr 67/10/2013 (Białystok)

Fundacja Aktywizacja składa zapytanie na wybór mentora/-ki w e-Centrum w Iławie (w woj. warmińsko-mazurskim). Zapytanie ofertowe Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 65/10/2013 (Bydgoszcz)

Fundacja Aktywizacja składa zapytanie ofertowe na wybór trenera do przeprowadzenia szkolenia zawodowego pt. „Pracownik administracyjno-biurowy”. Zapytanie ofertowe Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 63/10/2013 (Warszawa)

Fundacja Aktywizacja składa zapytanie ofertowe na zakup ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków na szkoleniach zawodowych. Zapytanie ofertowe Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 62/10/2013 (Bydgoszcz)

Fundacja Aktywizacja składa zapytanie ofertowe na wybór trenera/-ki samodzielności w e-Centrum w Wąpielsku, woj. kujawsko-pomorskie. Zapytanie ofertowe Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 60/10/2013 (Łódź)

Fundacja Aktywizacja składa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie stacjonarnych szkoleń informatycznych. Zapytanie ofertowe Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 61/10/2013 (Warszawa)

Fundacja Aktywizacja składa zapytanie ofertowe na świadczenie usług hotelarskich (w zakresie usługi hotelarsko-gastronomicznej, wynajmu sal szkoleniowych i konferencyjnych wraz z niezbędnym wyposażeniem) dla uczestników/uczestniczek projektu na 10 Integracyjnych wyjazdowych warsztatów aktywizacji społeczno-zawodowej, realizowanych w ramach Projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”. Zapytanie ofertowe Załącznik 1 Załącznik (...)

Zapytanie ofertowe nr 59/10/2013 (Warszawa)

Fundacja Aktywizacja składa zapytania ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu e-marketingu. Zapytanie ofertowe Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 58/10/2013 (Wrocław)

Fundacja Aktywizacja składa zapytanie ofertowe na wybór dostawcy łącza internetowego do biura Oddziału we Wrocławiu. Zapytanie ofertowe Załącznik 1 Załącznik 2

Zapytanie ofertowe nr 57/10/2013 (Warszawa)

Fundacja Aktywizacja składa zapytanie ofertowe na zakup mebli biurowych wraz z transportem, montażem i ustawieniem. Zapytanie ofertowe Załącznik 1 Załącznik 2  

Zapytanie ofertowe nr 56/10/2013 (Białystok)

Fundacja Aktywizacja składa zapytanie ofertowe na wybór trenera/-ki samodzielności w e-Centrum w Mońkach, woj. podlaskie. Zapytanie ofertowe Załączniki