Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę na przeprowadzenie audytu zewnętrznego  w ramach projektu pilotażowego programu „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON. Oferty należy przesyłać na adres e-mail: robert.jakubowski@aktywizacja.org.pl do dnia 10 grudnia 2019 r. do godz. 12:00.
Załącznik:

Zapytanie o cenę przygotowane wg wzoru będącego Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Zakupów – punkt II. i III. do wypełnienia przez oferenta.

Zapytanie o cenę

Rozpoznanie ceny