Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę dotyczące zredagowania, przygotowania metryki, nagrania oraz emisji 200 spotów reklamowych w radiu o zasięgu na trzy województwa: opolskie, śląskie i dolnośląskie. Spoty reklamowe o długości 30-35 sekund każdy, wyemitowane w godzinach 7:00-18:00 w okresie 6 tygodni od zawarcia umowy. Spoty reklamowe w ramach projektu pilotażowego „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON.

Oferty należy przesyłać na adres e-mail: alicja.oborska@aktywizacja.org.pl w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia

Zapytanie o cenę